Завършени проекти

МВЕЦ-ове „Благоевграска Бистрица 1, 3, 4, 5 и 7 “ – Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел. захранващ кабел 20kV

Възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД

МВЕЦ „Славова“ – Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV

Възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД

“Предприятие за производство на бетонови изделия“ – част „Вертикално планиране“

Възложител: „СИМПРОЛИТ БГ“ АД

„Асфалтова база, завод за бетонови изделия и пресевно-миячна трошачна инсталация“, землище с.Бело поле, община Благоевград

Възложител: „АГРОМАХ“ ЕООД

Цех за пластмасови тръби в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Цех за метални конструкции в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Когенерираща газова центала за производство на електроенергия, ел. подстанция и съпътстващи сгради и съоръжения

Възложител: „БУЛТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Проекти в процес на разработка

Цех за пластмасови тръби в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Цех за метални конструкции в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Когенерираща газова центала за производство на електроенергия, ел. подстанция и съпътстващи сгради и съоръжения

Възложител: „БУЛТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД