• Свободни позиции

    „Благоевградски териториален кадастър“ ЕООД търси да назначи: 1. Магистър инженер – геодезист; 2. Техник по специалност „Геодезия“. За повече информация и връзка с нас може да позвъните на телефони: 0887 476 698, 0887 647 559, 073/88 56 21, да изпратите лично съобщение тук или да посетите централния офис на фирмата на адрес: гр. Благоевград, ул.…

  • Обява

    12.05.2021г. – обществено обсъждане във връзка с проект за изменение на ОУП на общ. Благоевград за предвиждане на нова устройствена зона и устройствени показатели за имот с идентификатор 57159.502.693, местност “Лаго” по КККР на с. Покровник, общ. Благоевград.

  • Covid 19

    Covid 19

    офисите на „Благоевградски териториален кадастър“ ЕООД са отворени и работят при нормално работно време и спазване на всички хигиенни норми, посочени в Заповедта на Министъра на здравеопазването – дезинфекция, проветряване, спазване на лична хигиена на служителите ни, не се допускат външни лица или служители с прояви на заразни заболявания.