БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД е създаден през 1983 г. Фирмата е с дългогодишен опит в сферата на геодезията, кадастъра и земеразделянето.

Нашите принципи

– Цялостно и в срок изпълнение на договорите с Клиентите, при точно спазване на функциониращата в Дружеството Системата за управление на качеството ISO 9001:2008;
– Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните дейности;
– Създаване на необходимите условия за извършване дейността на Дружеството чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства;
– Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани за изпълнение дейността на Дружеството;
– Създаване на система за оценка удовлетвореността на Клиента, чрез отчитане на неговите забележки и рекламации, с цел подобряване резултатите от дейността на Дружеството;
– Повишаване квалификацията на персонала и неговия професионализъм, чрез планирано обучение.

Офис помещения: етаж от сграда, собственост на “БЛАГОЕВГРАДСКИ КАДАСТЪР” ЕООД на ул. „Иван Михайлов“ №49 A, с осигурено отопление, ток, водоснабдяване, канализация, топло и шумоизолация, естествено осветление и подходящо офис-обзавеждане.

Комуникации: вътрешни телефонни линии във всяка стая, достатъчен брой външни телефонни линии, факс, електронна поща с индивидуални пощенски кутии, постоянен достъп до Интернет за всички служители, GSM апарати в група за целия личен състав.

Транспорт: 6 автомобила към момента, преминаващи редовен годишен технически преглед.

Сертификати: Сертификат TUV NORD на система за управление съгласно DIN EN ISO 9001:2000, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, Удостоверение за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, Сертификат за регистрация за продукти на фирма Autodesk

Екипът

Към момента “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД има 22 служители, като 7 от тях са с висше образование в областта на геодезията. Повечето от специалистите на дружеството притежават дългогодишен стаж и обширен опит в областта на геодезия, кадастър, устройство на територията, изготвяне на инвестиционни проекти.

Присъединете се към нашият екип

В началото сме ние!