“БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД
Адресна регистрация:
гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49
Управител: инж. Иван Бележков
e-mail: upravitel@cadastre-bg.com

Централен офис

гр.Благоевград, 2700

ул.“Иван Михайлов“ №49А, ет.1
тел.: 073 885 621

www.cadastre-bg.com
е-mail: office@cadastre-bg.com

Офиси на фирмата в област Благоевград

гр. Сандански

бул. „Свобода“ №20
тел. 0746 351 98
e-mail: sandanski@cadastre-bg.com

гр. Гоце Делчев

ул. „Георги С. Раковски“ №7
тел. 0888 626 248
e-mail: cikov@abv.bg

гр. Банско

пл. „Никола Вапцаров“ №1
тел. 0749 825 31

Запитване / заявка: