„БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ – ЕООД извършва дейности по поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост (КВС) по сключени Договори с МЗХ от самото начало на тези дейности – 1997 год.

Дружеството извършва и дейности по създаване на Кадастрални карти и кадастрални регистри по Договори, сключени с Агенцията по геодезия, кадастър и картография (АГКК)“.

Приключени:

  • „Изготвяне на кадастрална карта и регистри на гр. Дупница, с. Самораново и с. Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил“;
  • „Изготвяне на кадастрална карта и регистри на гр. Чепеларе, с. Стойките, с. Проглед и к.к. „Пампорово“, Област Смолян“;
  • „Изготвяне на кадастрална карта и регистри на гр. Сандански, Област Благоевград“;
  • „Изготвяне на кадастрална карта и регистри на землището на Рилски манастир, Област Кюстендил“;


Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение/ГММП/

  • „Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение/ГММП/ на съдебен район Дупница, общини Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила“, Област Кюстендил“;
  • „Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение/ГММП/ на съдебен район Петрич, Област Благоевград“;
  • „Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение/ГММП/ на съдебен район Чепеларе, Област Смолян“;