Благоевградски Териториален Кадастър - лого BTC Благоевградски Териториален Кадастър - лого
 
Дейности
  Кадастър и регулация
  Инвестиционно проектиране
  Измерване на деформации
  Геодезия
  Дейности по Договори с МЗХ и АГКК
  Справки и Консултации
   
 
   
 
  Сертификати
Сертификат Свидетелство Удостоверение Сертификат Грамота Референция Търговска Сертификат Референция
 
   
 
 
  Дейности
Кадастър и регулация
Кадастър и регулация
Услуги свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти
Инвестиционно проектиране
Измерване на деформации
Измерване на деформации
Следенето на деформации предвижда кога ще настъпи събитието.
Геодезия
Геодезия
За изработване на Специализирани кадастрални карти за нуждите на архитектурното проектиране, вертикалното планиране и изработване на Трасировъчни планове, Парцеларни планове и Подробни устройствени планове ...
Дейности по Договори с МЗХ и АГКК
Дейности по Договори с МЗХ и АГКК
„БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД извършва дейности по поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост по сключени Договори с МЗХ от самото начало на тези дейности - 1997 год.
Справки и Консултации
Справки и Консултации
Справки по актуални кадастрални карти, Консултации относно технически дейности по ЗУТ...
 
 
 
 
Добави във FAVORITES
 
Начална страница
 
 
phone + 359/0/73 885621
   
mail office@cadastre-bg.com
mail upravitel@cadastre-bg.com
  www.cadastre-bg.com
 
Размер на текста:
 
 
| Начало | За нас | Дейности | Проекти | Галерия | Партньори | Клиенти | Контакти |
© Благоевградски Териториален Кадастър, 2010