Благоевградски Териториален Кадастър - лого BTC Благоевградски Териториален Кадастър - лого
 
  Екип и структура
  Оборудване и инфраструктура
  Нашите принципи
  Сертификати
   
 
Дейности
  Кадастър и регулация
  Инвестиционно проектиране
  Измерване на деформации
  Геодезия
  Дейности по Договори с МЗХ и АГКК
  Справки и Консултации
   
 
  Сертификати
Сертификат Свидетелство Удостоверение Сертификат Грамота Референция Търговска Сертификат Референция
 
   
 
 
  За нас

Към момента “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД има 22 служители, като 7 от тях са с висше образование в областта на геодезията. Повечето от специалистите на дружеството притежават дългогодишен стаж и обширен опит в областта на геодезия, кадастър, устройство на територията, изготвяне на инвестиционни проекти.
Оборудване и инфраструктура

Офис помещения: етаж от сграда, собственост на “БЛАГОЕВГРАДСКИ КАДАСТЪР” ЕООД на ул. «Иван Михайлов»№49, с осигурено отопление, ток, водоснабдяване, канализация, топло и шумоизолация, естествено осветление и подходящо офис-обзавеждане.

Комуникации: вътрешни телефонни линии във всяка стая, достатъчен брой външни телефонни линии, факс, електронна поща с индивидуални пощенски кутии, постоянен достъп до Интернет за всички служители, GSM апарати в група за целия личен състав.

Транспорт: 6 автомобила към момента, преминаващи редовен годишен технически преглед.

Специализирано офис-оборудване:
> Компютърни конфигурации за всички работни места;
> Лазерни принтери – 3 броя, цветни принтери – 6 броя, скенери – 1 брой, копирни машини -2 броя, плотери мастиленоструйни А0 – 2 броя. Всички те са конфигурирани и разположени така, че да са удобни за ползване от всички служители на фирмата.
Лицензирани софтуерни пакети в съответствие с изискванията за всяко работно място, както следва:
> Базов софтуер (за всички компютри): MS Windows 98 SE или MS Windows XP, MS Office 97SE или OpenOffice.org
> Специализиран софтуер (където е приложимо), включващ пакетите MKad, TPLAN AutoCAD Map 3D 2005, AutoCAD LT 2004, AutoCAD LT 98, Mapsuite+ и др.
Нашите принципи
> Цялостно и в срок изпълнение на договорите с Клиентите, при точно спазване на функциониращата в Дружеството Системата за управление на качеството ISO 9001:2008;
> Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните дейности;
> Създаване на необходимите условия за извършване дейността на Дружеството чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства;
> Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани за изпълнение дейността на Дружеството;
> Създаване на система за оценка удовлетвореността на Клиента, чрез отчитане на неговите забележки и рекламации, с цел подобряване резултатите от дейността на Дружеството;
> Повишаване квалификацията на персонала и неговия професионализъм, чрез планирано обучение.
Сертификати
Сертификат TUV NORD на система за управление съгласно DIN EN ISO 9001:2000, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, Удостоверение за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, Сертификат за регистрация за продукти на фирма Аутодеск
Сертификат Свидетелство Удостоверение Сертификат Грамота Референция
 
 
 
 
Добави във FAVORITES
 
Начална страница
 
 
phone + 359/0/73 885621
   
mail office@cadastre-bg.com
mail upravitel@cadastre-bg.com
  www.cadastre-bg.com
 
Размер на текста:
 
 
| Начало | За нас | Дейности | Проекти | Галерия | Партньори | Клиенти | Контакти |
© Благоевградски Териториален Кадастър, 2010