Благоевградски Териториален Кадастър - лого BTC Благоевградски Териториален Кадастър - лого
 
Дейности
  Кадастър и регулация
  Инвестиционно проектиране
  Измерване на деформации
  Геодезия
  Дейности по Договори с МЗХ и АГКК
  Справки и Консултации
   
 
   
 
  Сертификати
Сертификат Свидетелство Удостоверение Сертификат Грамота Референция Търговска Сертификат Референция
 
   
 
 
  Кадастър и регулация
Кадастър и регулация
> Нов Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ);

> Частично изменение на влезнал в сила ПУП-ПРЗ (ЧИ на ПУП-ПРЗ);

> Създаване на Кадастрална карта и Кадастрални регистри;

> Попълване на сграда или самостоятелен обект в одобрена Кадастрална карта и Кадастрални регистри;

> Делба, обединяване или друга промяна на имот;

> Отстраняване на фактическа грешка във влезнал в сила Кадастрален и Регулационен план;

> Проверка и попълване на имотни граници;

> Трасиране на имотни граници по Кадастрален или Регулационен план;

> Измерване на площ на имот.
 
  Проекти - Кадастър и регулация
“Предприятие за производство на бетонови изделия“ - част „Вертикално планиране“
Възложител: „СИМПРОЛИТ БГ“ АД
МВЕЦ „Славова“ - Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV
Възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД
Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV
„Асфалтова база, завод за бетонови изделия и пресевно-миячна трошачна инсталация“, землище с.Бело поле, община Благоевград
Възложител: „АГРОМАХ“ ЕООД
 
 
  Проекти по:
Кадастър и регулация
Инвестиционно проектиране
 
 
Добави във FAVORITES
 
Начална страница
 
 
phone + 359/0/73 885621
   
mail office@cadastre-bg.com
mail upravitel@cadastre-bg.com
  www.cadastre-bg.com
 
Размер на текста:
 
 
| Начало | За нас | Дейности | Проекти | Галерия | Партньори | Клиенти | Контакти |
© Благоевградски Териториален Кадастър, 2010